Revisie voorste kruisband

Je nieuwe voorste kruisband opnieuw gescheurd

De voorste kruisband (VKB) reconstructie is een van de meest voorkomende chirurgische ingrepen binnen de orthopedische chirurgie. In Nederland worden 9000 VKB-reconstructies per jaar uitgevoerd en dit aantal stijgt elk jaar. Veel patiënten zijn in staat na 9 maanden weer te sporten. Ongeveer tien procent van de patiënten scheurt echter weer opnieuw hun voorste kruisband. Dit is een complex probleem wat veel verschillende oorzaken kent die hieronder worden uitgelegd.

Waarom scheurt een nieuwe voorste kruisband opnieuw?

Een technische oorzaak

Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende oorzaak voor het mislukken van een VKB-reconstructie te wijten is aan een technische fout die gemaakt is bij de eerste voorste kruisband operatie. Een VKB-reconstructie is zeer technische operatie. De resultaten van de operatie zijn goed bij chirurgen die deze operatie veel uitvoeren. Dit heeft te maken met het juist positioneren van de nieuwe kruisband in de knie. De tunnels waar de nieuwe kruisband die worden geboord tijdens de operatie, moeten exact op de juiste positie geplaatst worden. Als deze tunnels niet goed geplaatst worden kan het leiden tot blijvende instabiliteit of het uitrekken en verslappen van de nieuwe kruisband na de operatie.

Blijvende instabiliteit

Onbehandelde secundaire instabiliteit is de op een na meest voorkomende oorzaak van het mislukken van een VKB-reconstructie. Dit kan een letsel van de binnenband zijn, de posterolaterale hoek (figuur 1) of bijvoorbeeld de binnenmeniscus. Als deze letsels niet worden herkend en/of behandeld, zal instabiliteit van het kniegewricht blijven bestaan na het vervangen van jouw voorste kruisband. Deze niet-behandelde instabiliteit zal leiden tot vergrootte krachten op de nieuwe voorste kruisband en het vroegtijdig en opnieuw scheuren van de VKB-reconstructie. Vandaar moet er bij een hersteloperatie (ook wel een revisie genoemd) van de VKB-reconstructie altijd gekeken worden naar de werking van de andere banden en de meniscii.
revisie voorste kruisband

Figuur 1 – De structuren aan de buitenzijden van de knie die de posterolaterale hoek vormen.

Anatomie

Een derde oorzaak voor het falen van de eerdere VKB-reconstructie zijn de mechanische anatomische factoren van de patiënt. Ten eerste is het bekend dat mensen met een sterkere X-of O-been een hoger risico lopen op het opnieuw scheuren van hun voorste kruisband. Deze standsafwijking van het been leidt tot vergrootte krachten op de VKB-reconstructie (figuur 2). Ten tweede kan de anatomische hoek van het tibiaplateau (tibial slope) een belangrijke rol spelen (figuur 3). Hoe steiler deze hoek, des te groter de krachten op de nieuwe kruisband en des te groter de kans dat de VKB-reconstructie scheurt. Ten slotte speelt de ruimte waarin de kruisbanden zijn gepositioneerd – de notch – een belangrijke rol. Hoe nauwer deze notch, des te groter de kans dat de VKB opnieuw faalt.

  Figuur 2 – de verschillende anatomische vormen van het been. Links een valgus beenas (X-been), in het midden een neutrale beenas en rechts een varus beenas (O-been).

  Figuur 3 – De tibial slope. Hoe steiler deze hoek, des te groter de kans dat de kruisband opnieuw scheurt.

  Opnieuw een ongeluk van de knie

  Ten vierde kan een patiënt opnieuw een blessure oplopen en de eerdere VKB-reconstructie scheuren. De eerste operatie kan perfect zijn uitgevoerd, maar dat wilt helaas niet betekenen dat je de nieuwe voorste kruisband niet meer kan scheuren. Dit is echter een relatief zeldzame oorzaak.

  Biologie

  Tenslotte lijken biologische factoren een belangrijke rol te spelen. Samen met mechanische factoren leiden zij tot het niet goed ingroeien van de nieuwe voorste kruisband. Er is nog weinig bekend over deze oorzaak van opnieuw scheuren van de voorste kruisband. Deze biologische factoren worden als de belangrijke reden gezien waarom bij patiënten jonger dan 25 jaar er relatief meer re-rupturen plaatsvinden van de primaire VKB-reconstructie. Roken is een andere belangrijke factor die de biologische ingroei van de voorste kruisband belemmert. Rokers hebben dan ook een veel grotere kans op het opnieuw scheuren van hun VKB-reconstructie.

  Concluderend is het opnieuw scheuren van de voorste kruisband reconstructie een complex probleem waar vaak niet een maar meerdere factoren aan ten grondslag liggen. Mocht je opnieuw je voorste kruisband scheuren is het belangrijk dat er analyse wordt gedaan naar al deze verschillende factoren om zo de juiste strategie te kiezen om kruisband opnieuw te vervangen.

  Hoe wordt een revisie van de voorste kruisband reconstructie uitgevoerd?

  Het opnieuw scheuren van de voorste kruisband is een complex probleem. Zelden is de reden waarom een voorste kruisband reconstructie wederom scheurt eenvoudig. Het allerbelangrijkste wat eerst moet gebeuren is de analyse waarom de kruisband gescheurd is. De eerdergenoemde factoren die leiden tot het opnieuw scheuren van de VKB-reconstructie moeten zorgvuldig geanalyseerd worden. Deze analyse bestaat uit lichamelijk onderzoek van de knie, röntgenfoto’s van de knie en het gehele been en tevens aanvullende MRI en/of CT-scans.

  Wanneer alle factoren zijn geëvalueerd, kan er vervolgens een chirurgisch plan worden opgesteld. In de meerderheid van de gevallen is er slechts 1 operatie nodig voor het opnieuw vervangen van de voorste kruisband. Wij streven er altijd naar om de nieuwe kruisband te vervangen met peesweefsel van de patiënt zelf. Deze bestaan over het algemeen uit hamstringpezen, de patella (knieschijf) pees of quadricepspees (figuur 4). Indien nodig verkrijgen wij deze transplantaten uit de andere knie. Wij vermijden zoveel mogelijk het gebruikt van donorpezen. De resultaten van donorpezen zijn slechter dan de patiënt zijn of haar eigen weefsel.

  Figuur 4 – de verschillende pezen die kunnen worden gebruikt om de kruisband te vervangen

  Mocht een van de eerdere factoren een grote rol spelen die ook opgelost dient te worden (andere bandproblemen, een O- of X-been, botverlies), kan ervoor gekozen meerdere operaties uit te voeren om zo alle factoren te behandelen die van invloed zijn op het functioneren van de nieuwe kruisband. Denk hierbij aan bottransplantaties van de oude boortunnels, een standbeencorrectie (osteotomie) of andere bandreconstructies van de knie.

  Wat zijn de slagingspercentages van een voorste kruisband revisie?

  Over het algemeen zijn de slagingspercentages in de literatuur voor VKB-revisiechirurgie ongeveer 75%. Het revalidatieprogramma voor een revisie VKB-operatie zal langzamer verlopen dan die voor een primaire (eerste keer) VKB-reconstructie. De meeste patiënten zullen langer krukken gebruiken in de vroege revalidatie om de belasting van de nieuwe voorste kruisband te minimaliseren. Terugkeer naar volledige activiteiten is zelden toegestaan vóór 9 maanden na de operatie.

  Contact

  Heb jij opnieuw je voorste kruisband gescheurd? Neem contact met ons op en wij zullen je verder helpen met dit probleem.